DotekyVina.cz
Od konvenčního k biodynamickému vinařství | Doteky vína

Od konvenčního k biodynamickému vinařství

Ekologické trendy v pěstování révy vinné nejsou jen módním výstřelkem, ale často velmi nelítostným bojem o přežití. Je to také odpověď na desetiletí trvající ekologicky nešetrné obhospodařování vinic, které mělo koncem minulého století na svědomí vyhynutí různých druhů hmyzu a rostlin. Téma vinařství&ekologie se točí především kolem klimatických změn, odolných odrůd vín, trvalé udržitelnosti, hospodaření s vodou a energiemi, použití chemie nebo recyklovatelných obalů.

Celá staletí bylo tradiční vinařství součástí komplexního zemědělského systému, jehož základem byla přirozená biodiverzita. Pojem „biodiverzita“ dle Úmluvy o biologické rozmanitosti znamená rozmanitost živých organismů na planetě. Biologická rozmanitost se stará o zachování přírodní rovnováhy a je velmi citlivá na lidskou činnost.

Ve chvíli, kdy se z vinařství staly firmy zaměřené na výnos a na zisk, převzaly šetrnou práci rukou průmyslové technologie. Biorytmus vinice se namísto přírodou začal řídit chemií. Prakticky neomezené chemické i mechanické zásahy do kultivace půdy a ekosystémů, masová výroba a masová spotřeba i globalizace přinesly své výsledky.

Na jedné straně to byla managementem vítaná vyrovnaná a maximální úroda a zvýšení produkce vína, na straně druhé řetězení fatálních dopadů na biodiversitu ekosystému, kvalitu, strukturu a úrodnost půdy a kontaminaci spodních vod. Konvenční způsoby pěstování vína mají další nepříjemnou souvislost, a tou je unifikace. Což je v přímém rozporu se specifickým charakterem vína s původem, tudíž musí opravdové milovníky dobrého vína zvedat ze židlí.  

To, co staletí potvrzovala pěstitelská praxe, se za posledních 60 let stalo předmětem vědeckých výzkumů, jejichž závěry vás asi moc nepřekvapí. Zemědělství šetrné k přírodě, s cílenou redukcí umělých zásahů, fungující podle přírodních zákonů biodiverzity a respektující dané ekosystémy – mají nižší výtěžnost a jsou zranitelnější. Výměnou za čisté svědomí a naději na trvalou udržitelnost. Propast mezi konvenční, intenzivní zemědělskou produkcí a tradičním pěstováním vinné révy se zvětšovala a dnes převažuje (zlatá) střední cesta hospodaření, které se říká integrovaná produkce. Ta má v popisu:

1. eliminaci umělých zásahů, hnojiv a pesticidů na nezbytné minimum

2. podporu přirozené odolnosti a obranyschopnosti révy díky rozvoji přirozeného ekosystému a zachování životních podmínek pro různé druhy organismů

Pokud v popisu vinařství naleznete přídomek „ekologické“, znamená to, že se v péči o vinici preferuje prevence. Je tedy vyloučené jakékoliv použití chemie, vinice se ošetřují pouze přírodními prostředky. Ještě dál zachází biodynamické vinohradnictví, které staví na moudrosti přírody a vlivu vesmírné energie na zemědělskou výrobu.

Tématu ekologie ve vinařství se budeme určitě na našich stránkách postupně věnovat víc a podrobněji. Zvýšit soběstačnost České republiky a snížit její závislost na dovozech je i hlavním cílem mimořádného 10. kola Programu rozvoje venkova (PRV). Příjem žádostí bude spuštěn v polovině července, celkem ministerstvo zemědělství rozdělí v tomto kole mezi zemědělce a potravináře 4 miliardy korun. 

Autor textu: Nina Teodorová; zdroj fotografie: pixabay.com, 

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Amluva_o_biologick%C3%A9_rozmanitosti a https://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/skodlive-organismy/integrovana-ochrana-rostlin/integrovana-ochrana-versus-integrovana/Sdílejte tento článek:
sharethis
Tento článek byl publikován: