DotekyVina.cz
Stručná historie vína | Doteky vína

Stručná historie vína

Víno má za sebou bez pochyb velmi dlouhou historii. My jsme si proto pro vás tentokrát připravili stručný a výstižný přehled klikaté cesty tohoto historicky velmi významného nápoje. Víte kdy to vlastně všechno začalo?

Původ vína

První zmínky o víně vyrobeném z rýže, ovoce a medu pocházejí ze 7. století před naším letopočtem a patří do Číny. Skutečné víno vyrobené z hroznů však pochází z amerického státu Georgia a první zmínky o něm se datují do 6. století před naším letopočtem. Příběh vína pak pokračoval dál po hedvábné cestě a dostal se do Středomoří.

Význam vína v minulosti

Mnohé kultury považovali víno za dar od bohů a o jeho účincích se přesvědčovalo postupně pořád víc lidí. V starověkém Egyptě bylo pití vína nejen projevem zbožnosti, ale jeho účinky se využívaly i v medicíně. Zároveň však bylo víno určeno pouze pro společenskou elitu.

V historii Říma a Řecka bylo pivo asi tak důležité jako víno. Setkáváme se však i s tzv. vinnými snoby, kteří tvrdili, že je pivo barbarským nápojem. Neznámým určitě nebude ani jméno Dionýsos, který byl řeckým bohem vína, vinařství, plodnosti a šílenství. Mnohé zdroje hovoří o tom, že to byl právě on, kdo vyrobil první víno a postavil základy vinné kultury na celém území.

Ve Starém Zákoně zase vystupuje Noe, který začíná po velké potopě vysazovat révu a z něj vyrábět víno. Dá se tak usoudit, že bylo víno stejně důležité i pro staré židovské civilizace. Později získalo víno pro křesťany ještě silnější symboliku a právě proto se dodnes používá při různých bohoslužbách.

Rozšíření do celého světa

Díky Řekům a Římanům se víno rychle rozšířilo po celé středomořské oblasti a do západní Evropy. Křesťanští misionáři se také zasloužili o to, aby se víno spolu s olivovým olejem dále rozšiřovaly a aby jejich hlavním importérem nebyla pouze Itálie.

Rychlý rozmach vinné kultury nezpomalil ani pád Římské říše. V 14. století už byla výroba vína ve světě standardem a víno bylo běžnou surovinou na trhu. V 16. století se postupně začal klást větší důraz na geografický původ než pouze na druh vína.

Víno dnes

V dnešní době je víno stále jedním z nejoblíbenějších alkoholických nápojů na světě. Spojuje se s ním dobře vyvinutá vinná kultura a je nedílnou součástí mnoha kuchyní a jídel, náboženských obřadů a nespočtu příjemných chvil.

Autor: Alexandra Maravíková, Foto: Pixybuy.comSdílejte tento článek:
sharethis
Tento článek byl publikován: