DotekyVina.cz
Košer víno | Doteky vína

Košer víno – speciální víno, které vyrábí ortodoxní Židé

Košer, či správně kosher, víno je speciální víno, které vyrábí ortodoxní Židé, a to tak, aby splňovala přísné požadavky židovského náboženství. Tato skutečnost se přitom dotýká celé výroby od zpracování hroznů až po zazátkování láhví. Celé výroby se totiž mohou zúčastnit pouze Židé světící šabat.

Technologie výroby košer vína

To však není všechno. Celá výroba musí být zcela oddělena od výroby všech ostatních vín, přičemž se do košer vína mohou přidávat pouze košer přípravky. Výrobě vína je vyhrazen uzamykatelný box s nerezovými tanky se zvláštními hadicemi, čerpadly a dalšími potřebami. Hotové víno se nakonec před zátkováním ještě pasterizuje na 85-87°NM. Po pasterizaci pak rabín víno vlastoručně naplní do láhví, které opatří speciální korkovou zátkou a samosmršťovací záklopkou. Teprve až tehdy je možné ji označit etiketou, na níž nesmí chybět ani označení jako jajin mevušal.

Tradice výroby košer vína

Košer víno se objevuje již v Bibli, kde je popisováno jako zdroj z radosti člověka a pomocníka k nabytí moudrosti. Toto víno má velmi důležité postavení v židovské liturgii. Víno se vyrábí z hroznů té nejvyšší kvality a zcela se obejde (výrobci se i vyhýbají) jakémukoliv ochucování. Povoleno je užití vybraných druhů kvasinek pro řízené kvašení, jež je schválené evropským rabínem, čistý potravinářský bentonit pro případné číření bílých vín, v případě doslazovaných jakostních vín pak řepný cukr z vybraného cukrovar, jenž rovněž musí splňovat přísné požadavky na kvalitu. Ze stabilizátorů se smí užít pouze oxid siřičitý.

Další podmínky košer vína

Přísná pravidla se dotýkají i pěstování hroznového vína, jež je pak následně použito na výrobu košer vína. Na vinohradu, kde se pěstuje vinná réva pro budoucí košer víno, nesmí být žádná jiná odrůda, než jen ta jedna jediná. První sběr od vysázení vinných keřů je po 4 letech, každých 7 rok je rok Šabat a v tu dobu se nesmí sbírat. Toto víno se skladuje ve speciálních samostatných sklepích, přísně střežených a zamčených. Přístup do nich má pouze jeden člověk. Hrozny sice může sklízet kdokoliv, ale jakmile dorazí do vinařství, musí se jim věnovat pouze ortodoxní Židé. Nutno však říct, že i při sběru musí být přítomen rabín, který po celou dobu vše kontroluje.

Typy košer vína

Košer víno je tedy typicky izraelské víno, které doprovází celá řada rituálů. Měli byste vědět, že se přísné předpisy netýkají pouze jeho přípravy, ale i jeho servírování. Jelikož by jej měli správně otvírat a servírovat Židé. Dle tradic i předpisů totiž košer přestává být košer vínem, jakmile by s ním manipuloval někdo jiný než praktikující Žid. Dokonce i nástroje a nádoby musí být certifikované rabinátem. Nežidé s tímto vínem mohou manipulovat pouze tehdy, pokud je víno pasterizováno a etiketa nese označení Mevushal. Teprve až tehdy je možné aby s vínem pracovali i nežidovští obchodníci a číšníci a i přesto nepřestává košer.

Pokud je na etiketě košer vína označení Passover nebo Pesach, jedná se o víno určené k oslavě svátku Pesach. Příprava tohoto typu vína probíhá ještě přísněji. Vše musí být 3x očištěno párou nebo horkou vodou, užité sudy musí být nové anebo užité pouze pro košer vína. Nesmí se užívat ani vaječný bílek, ani želatinu pro číření, ale pouze bentonit.

Další variantou pro košer vína jsou ta označená etiketou Kiddish, což jsou sladká vína užívaná při nejrůznějších židovských svátcích, obřadech nebo slavnostních příležitostech.

Autor textu: Lukáš Uher; zdroj fotografie: pixabay.comSdílejte tento článek:
sharethis
Tento článek byl publikován: